Home > Meer informatie

Meer informatie

Religieus erfgoed online wordt gevoed vanuit de CRKC-databank. Deze databank wordt gebruikt door

  • kerkbesturen in de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen voor de registratie van de openbare erfgoedcollecties van parochiekerken
  • door het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC) voor de registratie van privaatrechtelijk religieus erfgoed uit kloosters en abdijen.

Voor deze website werd een selectie van circa 24.000 objecten uit de openbare collecties vrijgegeven, integraal raadpleegbaar voor de bezoeker. Via 'zoektips' is er korte uitleg voorzien over het gebruik van de openbare databank.