Aangifte diefstal kunstvoorwerpen

Opgelet, dit aangifteformulier vervangt geenszins een proces verbaal bij de lokale politie! U kan hier enkel een diefstal melden van religieus erfgoed in kerken of kloosters als er al een officiële aangifte bij de lokale politie is gedaan en er een pv is opgesteld. Na controle door de politie wordt de diefstal opgenomen in de publiek raadpleegbare lijst van gestolen objecten.

Probeer zoveel mogelijk gegevens in te vullen en vergeet zeker niet een degelijke foto mee te versturen!

Tips:

  • Maak zeker gebruik van de beschikbare inventaris(sen) om de gegevens over de gestolen voorwerpen te verzamelen, bvb. via de CRKC-databank, Erfgoedplus, KIK.
  • Foto’s: u kan foto’s gebruiken van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (www.kikirpa.be via fototheek) mits duidelijke bronvermelding. U kan ook foto's van schadebeelden opvragen bij Monumentenwacht Vlaanderen vzw (http://www.monumentenwacht.be/), indien de eigenaar van het gebouw waarin het gestolen object zich bevond geabonneerd is.

Persoonlijke informatie

Beschrijving van het gestolen object

Je moet akkoord gaan met onze voorwaarden.